Rebranding

De introductie van een nieuwe huisstijl is een mooi moment, maar ook spannend. Het logo verandert, de website wordt aangepast en allerlei materialen moeten gelijktijdig worden vernieuwd. Een zichtbare huisstijldrager is het wagenpark en daarin nemen wij uw zorgen weg, want wij weten hoe je een rebranding aanpakt.

Een mijlpaal voor elke organisatie 

De snel veranderende wereld maakt dat organisaties hun propositie, bedrijfsmodel of kijk op de markt regelmatig aanpassen om zo succesvol en effectief mogelijk te opereren. Dat kan de reden zijn voor een aanpassing of vernieuwing van huisstijl. Maar ook een fusie of bedrijfsovername kan de aanleiding vormen voor een nieuwe identiteit. De internationale term is rebranding. Dit is een mijlpaal voor elke organisatie, vooral voor externe stakeholders en het eigen personeel. Op basis van visie, beleid en strategie zijn het de grafisch ontwerpers (of designbureaus) die vanuit hun expertise een huisstijl ontwerpen.

Identiteit en imago

Een rebranding zorgt voor een nieuwe identiteit. Zo’n identiteit leidt, samen met de gedragen en uitingen van een organisatie, tot een bepaald imago bij het publiek. Uw imago is waar wij aan werken, maar ons einddoel is uw identiteit. De uitstraling van uw voertuigen of het wagenpark (Fleetmarking), producten of objecten (Productmarking) of gebouwen (Estatemarking) in het publieke domein spelen daarbij een belangrijke rol. Wij weten dat een rebranding niet alledaags is en daarom complex kan overkomen. Op basis van onze ervaring nemen wij u zoveel mogelijk werk uit handen, zodat uw bedrijfsprocessen gewoon doorlopen. Dat gaat veel verder dan het verwijderen en aanbrengen van stickers. 

Wat is uw verhaal? 

Iedere rebranding heeft zijn eigen verhaal. Een verhaal over een nieuwe strategie of marktbenadering, een modernisering van de huisstijl, een fusie of een overname. Dat verhaal wil je overdragen aan personeel, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Een vloeiende, snelle overgang en uniformiteit zijn daarbij cruciaal. Zo creëer je momentum, eenheid en positieve aandacht. 

Als wij een rebranding mogen uitvoeren, dan verdiepen we ons eerst in de achtergrond van een organisatie. Hoe is de bedrijfscultuur, wie zijn de medewerkers en wie zijn de klanten? Welke capaciteiten heeft de eigen organisatie in huis en waar kunnen wij zinvolle oplossingen aandragen? Als we dat begrijpen, dan kunnen we het beste advies geven – zowel op projectmatig als op grafisch gebied. Denk aan: 

 • Zien wij kansen op grafisch technisch niveau om de rebranding of nieuwe huisstijl zo kostenefficiënt mogelijk in te richten? 
 • Vanuit het design meedenken over de vertaling van 2D (papier) naar 3D met alle details. 
 • De communicatie met uw mensen. Ook hier willen we zorgen voor draagvlak en duidelijkheid brengen binnen uw organisatie. Alles wat er in hun omgeving wordt veranderd, wil je zo goed mogelijk uitleggen. 
 • De tijdstippen waarop wij aan uw voertuigen, gebouw of producten werken en de eventuele impact op uw organisatie om het proces toch zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
 • Hoe we mensen intern en extern enthousiasmeren en ook de meer kritische stakeholders een ‘wow’-gevoel geven. 

Specifiek voor wagenparken zijn dit ook: 

 • Op welke snelheid en in welke volgorde wij adviseren om een rebranding uit te voeren. Gaat het om voertuigen, dan heb je te maken met draagvlak onder berijders en maximale beschikbaarheid van het wagenpark tijdens de rebranding. 
 • Een aparte aanpak afhankelijk van de leeftijd van het voertuig: het bestaande wagenpark, voertuigen die uit de leaseperiode lopen en nieuw aan te schaffen voertuigen.  
 • Het inrichten van een schadeportal dat het bestellen van huisstijlonderdelen vereenvoudigt bij schadeherstel. 

Kortom: ook wanneer wij een onderdeel van de rebranding uitvoeren, behandelen we het als een integraal project. Vanuit die gedachte denken wij op strategisch niveau mee. Dat betekent dat we ook met grafisch ontwerpers meedenken, maar ook samenwerken met huisstijl-implementatiebureaus voor de beste oplossing. 

Voorbeelden uit de praktijk

– Regelmatig ontvangen wij van een opdrachtgever of ontwerpbureau een ontwerp voor een nieuwe huisstijl gepresenteerd op één model voertuig. Bedrijven beschikken veelal over verschillende typen voertuigen. Dat vraagt om een vertaling van het ontwerp naar al deze voertuigen. Wij noemen dit toegepaste lay-out. Op basis van de uitgangspunten van de nieuwe huisstijl, werken wij een visueel voorstel uit voor ieder voertuig in het wagenpark. Direct daaraan gekoppeld ontstaat een totaalbeeld voor de reeks formaten en uitvoeringen. Het uitgangspunt voor een aanbieding of budgetbepaling. 

– Voertuigen vormen één aspect binnen een huisstijl, maar door de aanwezigheid in het publieke domein is het steeds meer een sterk onderdeel in het imago van een bedrijf. Door onze jarenlange betrokkenheid bij Fleetmarking rebranding-operaties hebben wij ook een kijk gekregen op de designtrends en ontwikkelingen in voertuigbelettering. Dit leidt er soms toe dat grafische ontwerp- of designbureaus Omnimark vragen om mee te denken in de ontwikkelfase van een nieuwe huisstijl.  

– Een historisch belangrijk voorbeeld is de ontwikkeling van de nieuwe Politie-huisstijl, ontwikkeld door Joost Roozekrans van Studio Dumbar. Bij de designpitch werd Omnimark uitgenodigd om in de ontwikkelfase mee te denken met de inmiddels bekende politiewagen-uitstraling.  

Huisstijl POLITIE

Flexibel, efficiënt en in één keer goed 

Continuïteit van uw bedrijfsvoering is van groot belang, omdat je je organisatie niet op pauze kunt zetten voor een rebranding. Daarom gaan wij efficiënt en flexibel te werk, door goed te plannen en oplossend op te treden bij onverwachte ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, wanneer bij een nieuwe concessie bestaande bussen een nieuwe aankleding krijgen. We zorgen ervoor dat alles klaar is bij de start van de nieuwe concessie door bijvoorbeeld buiten de spits om te plannen, zodat er geen verstoring van de dienstregeling plaatsvindt. 

Een ander voorbeeld is dat we bij grotere, landelijk verspreide wagenparken vanuit diverse locaties tegelijk werken. Op uw locatie, bij een dealer of bij een schadehersteller bijvoorbeeld. Ook werken wij nauw samen met autoverhuurbedrijven, chauffeursdiensten en voertuigtransporteurs voor een logistieke oplossing. Een goede planning betekent dat uw voertuigen of objecten intern beschikbaar zijn, maar ook dat onze mensen en voorraden op het juiste moment, op de juiste plaats zijn. En dat we flexibel omgaan met wijzigingen in de planning. 

Een compleet pakket 

Omdat wij zelf de producent en uitvoerder zijn (montage van de belettering) en geen projectbureau, voeren wij onze werkzaamheden in eigen beheer uit. U heeft geen omkijken naar: 

 • Het maken van lay-out-tekeningen en prijsberekeningen. 
 • Selectie van het meest passende materiaal, samen met de fabrikant. 
 • Productie van de nieuwe huisstijl-onderdelen, waaronder het printen en snijden van folie. 
 • Montage: het aanbrengen van de nieuwe bestickering. 
 • Rapportage over de status, hoe vaak u dit wilt: van iedere maand tot dagelijks. 
 • Vaste voorraad van onderdelen voor schadeherstel 
 • Gezamenlijke tussentijdse kwaliteitscontroles op locatie. 

En specifiek als het gaat om voertuigen: 

 • Oplevering van een prototype, voor een akkoord op verdere doorvoering. Uiteraard weten we hoe belangrijk discretie in dit stadium is! 
 • Fotopresentatie; bij de introductie van een nieuwe huisstijl hoort een perspresentatie. 
 • Transport van voertuigen van en naar de stickerlocatie, bijvoorbeeld ons eigen Fleet Decoration Center  
 • Het verwijderen en duurzaam verwerken van de oude bestickering. 
 • Wassen. 
 • Coördinatie van schadeherstel indien van toepassing. 

Recent voerden wij succesvol rebrandings uit voor onze opdrachtgevers Axians, Koninklijke Kuijpers, KPN, Medipoint, Equans, Assa Abloy en Koning & Hartman.  

Meer informatie? 

Neem contact met ons op en zie hoe wij uw complexe rebranding eenvoudig maken.  Wilt u graag de ervaringen van één onze klanten vernemen over onze inzet bij een rebranding, neem dan contact op met onze key-account managers, zij brengen u in contact.  

key-account managers