Visie, missie en kernwaarden

Het ‘waarom’ van Omnimark 

Het ‘waarom’ van ons bestaan hebben wij gevisualiseerd in een animatiefilm en verwoord als “Tack to the future, omdat ons uitgangspunt is om lange termijnrelaties aan te gaan waarin we onze opdrachtgevers blijven inspireren met future proof-oplossingen. Voor onze opdrachtgevers leveren wij maatwerk: niet alleen in onze producten en diensten, maar ook door mee te denken over hun bedrijfsvoering en ketenpartners. Iedere organisatie heeft eigen wensen en doelstellingen. Daar komt ons motto “Always the right fit” vandaan. Onze visie en missie zijn hiermee nauw verbonden. 

Onze Visie: In de continu veranderende wereld speelt identiteit een belangrijke rol. Een duidelijke identiteit ondersteunt het imago, wekt vertrouwen en draagt bij aan de relatie met stakeholders. Personen, organisaties, bedrijven en merken communiceren met elkaar in woord en beeld. Identiteit vormt daarom een onderdeel van het heden en onze gezamenlijke toekomst. Omnimark wil met de opgebouwde ervaring en specialisme op dit gebied partner zijn voor bedrijven, merken, organisaties en grafisch ontwerpers in huisstijl uitvoering, verzorging en nazorg.  

Onze missie: Perfecte uitvoering, zorg en verzorging van de huisstijldragers die bijdragen aan een positief imago van onze opdrachtgevers in het out of home-gebied.

Vier kernwaarden 

Om het ‘waarom’ en onze missie concreet in de praktijk te brengen, hebben we vier kernwaarden opgesteld: 

  • Innovatie. Wij willen koploper zijn in onze dienstverlening. Als een spannende zoektocht zijn wij binnen onze missie altijd op zoek naar innovaties die oplossingen bieden waarmee het werk voor onze opdrachtgevers beter, voordeliger en duurzamer worden. Hierbij werken we samen met kennisinstituten, ketenpartners en andere experts. 
  • Maatwerk. “Always the right fit” Onze opdrachtgevers zijn ons bestaansrecht, daarom leveren wij altijd maatwerk. Dit gaat verder dan maatwerk in stickers: wij brengen onze opdrachtgevers in contact met relevante ketenpartners en denken mee over bijvoorbeeld verduurzaming, huisstijlbewaking en imago. 
  • Samen. Strategische samenwerking brengt je verder. Wij zoeken de verbinding op met andere organisaties om tot het beste resultaat voor onze opdrachtgevers te komen. Als bron van kennis met een groot netwerk, brengen wij partijen met elkaar in contact. Hierbij zijn openheid, integriteit en goede communicatie cruciaal. Als je elkaar helpt, steunt, vertrouwt en onbaatzuchtig bent, kom je het verste. 
  • Plezier. Al meer dan 70 jaar voelen onze medewerkers zich met elkaar en onze opdrachtgevers verbonden door het maken van plezier. Werk en privé versterken elkaar bij de juiste balans. De kernwaarde ‘plezier’ geeft richting aan hoe alle vakmensen bij Omnimark met elkaar omgaan.