Missie, visie en kernwaarden

Het ‘waarom’ van Omnimark 

Het ‘waarom’ van ons bestaan hebben wij verwoord als “Tack to the future, omdat ons uitgangspunt is om lange termijnrelaties aan te gaan waarin we onze opdrachtgevers blijven inspireren met future proof-oplossingen. Voor onze opdrachtgevers leveren wij maatwerk: niet alleen in onze producten en diensten, maar ook door mee te denken over hun bedrijfsvoering en ketenpartners. Iedere organisatie heeft eigen wensen en doelstellingen. Daar komt ons motto “Always the right fit” vandaan. Onze missie en visie zijn hiermee nauw verbonden. 

Onze missie: Perfecte uitvoering, zorg en verzorging van de huisstijldragers die bijdragen aan een positief imago van onze opdrachtgevers in het out of home-gebied.  

Onze Visie: Omnimark heeft een voortrekkersrol op de innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot materiaalgebruik en vormen van huisstijldragers, waarbij duurzaamheid centraal staat. Hierbij willen wij opdrachtgevers inspireren en werken wij samen met strategische partners om te innoveren. Omnimark ontzorgt opdrachtgevers op het vlak van merk- en huisstijluitingen en groeit mee met hun ambities. Wij zijn een duurzaam en financieel gezond bedrijf dat groei nastreeft. Naast het versterken van de marktpositie hebben wij het ontwikkelen van de ambities van betrokken en enthousiaste medewerkers hoog in het vaandel staan. 

Vier kernwaarden 

Om het ‘waarom’ en onze missie en visie concreet in de praktijk te brengen door onze hele organisatie, hebben we vier kernwaarden opgesteld. Dit zijn: 

  • Innovatie. Wij willen koploper zijn in innovatieve dienstverlening. Als een spannende zoektocht zijn wij altijd bezig om ons werk én dat van onze opdrachtgevers beter, voordeliger en duurzamer te maken. Hierbij werken we samen met kennisinstituten, ketenpartners en andere experts. 
  • Maatwerk. Onze opdrachtgevers zijn ons bestaansrecht, daarom leveren wij altijd maatwerk. Dit gaat verder dan maatwerk in stickers: wij brengen onze opdrachtgevers in contact met relevante ketenpartners en denken mee over bijvoorbeeld verduurzaming, huisstijlbewaking en imago. 
  • Samen. Strategische samenwerking brengt je verder. Wij zoeken de verbinding op met andere organisaties om tot het beste resultaat voor onze opdrachtgevers te komen. Als bron van kennis met een groot netwerk, brengen wij partijen met elkaar in contact. Hierbij zijn openheid, integriteit en goede communicatie cruciaal. Als je elkaar helpt, steunt, vertrouwt en onbaatzuchtig bent, kom je het verste. 
  • Plezier. Al 65 jaar voelen onze medewerkers zich met elkaar en onze opdrachtgevers verbonden door het maken van plezier. Werk en privé versterken elkaar bij de juiste balans. De kernwaarde ‘plezier’ geeft richting aan hoe alle vakmensen bij Omnimark met elkaar omgaan.