Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

U mag van ons verwachten dat de kwaliteit van onze producten en diensten aan uw verwachtingen voldoet. Maar wij gaan graag verder dan dat, zodat we uw verwachtingen ook overtreffen. Als u een nieuwe opdrachtgever bent, maar ook als we al langer met elkaar samenwerken. Daarom dagen we onszelf uit om continu de kwaliteit te verbeteren. De kwaliteit van onze producten, diensten en processen, maar ook in efficiëntie, verduurzaming, kostenbewaking en uniformiteit. Dat doen we door samen met opdrachtgevers, partners en onze mensen in de organisatie innovaties uit te werken, maatwerk te bieden, fouten op te lossen en partnerschappen aan te gaan met andere (keten)partijen. Ook na meer dan 65 jaar willen wij scherp blijven en bijleren. 

ISO 9001:2015-gecertificeerd 

Om onze voortdurende focus op kwaliteit meetbaar te maken, hebben wij een managementsysteem uitgewerkt op basis van de ISO 9001:2015-criteria. Wij committeren ons aan de eisen vanuit deze certificering, worden hierop jaarlijks geaudit door TÜV Nederland, communiceren kwaliteitsmaatregelen en nemen er van directie- tot en met productieniveau verantwoordelijkheid voor. Ieder jaar stellen we nieuwe kwaliteitsdoelstellingen op en delen we de resultaten met onze medewerkers. Zo weten zij waar onze sterke punten en verbeterpunten liggen en houden we onszelf continu scherp.  

Gaat er toch iets fout, dan lossen we het op 

Ons ambacht is mensenwerk. Dat geeft ons de kans om telkens de lat wat hoger te leggen, maar het betekent ook dat wij alert moeten omgaan met eventuele menselijke fouten. Binnen onze methodiek werken wij met een VAK-procedure, wat staat voor Verbeteracties, Afwijkingsregistratie en Klachtenmanagement. 

Iedereen doet mee 

Ons streven naar een steeds hogere kwaliteit wordt gedragen door alle Omnimark-medewerkers. We stimuleren hen om kansen te signaleren, ongeacht hun functie of positie. Iedereen mag een kans presenteren en als we voldoende meerwaarde zien, implementeren we dit in onze werkprocessen. Hier besteden we intern veel aandacht aan, onder andere door de status van doelstellingen te bespreken en door de uitkomsten van audits te delen. Vanaf 2024 hanteren wij een nieuw principe: “luister ik heb een Jan-idee!”. Wilt u daar meer over weten, vraag ernaar bij uw contactpersoon.