Disclaimer

Disclaimer 

Deze website en alle onderdelen afzonderlijk daarvan zijn en blijven volledig eigendom van Omnimark. Het is niet toegestaan om de website en/of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren en/of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnimark. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart. 

Aansprakelijkheid 

Op de website getoonde informatie wordt door Omnimark met constante zorg en aandacht samengesteld, aangepast en/of verder aangevuld. Het is mogelijk dat gepubliceerde gegevens onverhoopt toch onvolledig en/of onjuist zijn. Omnimark behoudt zich derhalve het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving vooraf en/of achteraf door te voeren.
Omnimark is in geen enkele vorm aansprakelijk voor beslissingen en/of handelingen, welke door de gebruiker zijn genomen en/of mogelijk nog worden genomen op basis van de op deze site verstrekte informatie en/of gegevens.
Omnimark is noch verantwoordelijk voor fouten en/of vergissingen; (mogelijk) geleden directe-, indirecte- en/of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid en/of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden- en/of verspreiden van informatie en/of data d.m.v. het gebruik en/of bezoek van deze website. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet door Omnimark worden onderhouden, zullen te allen tijde worden afgewezen.