Advies en consultancy

Het is van meerwaarde om u zoveel mogelijk voordeel te bieden op basis van onze jarenlange ervaring met diverse klantvraagstukken, successen en leerpunten. Daarvoor is overleg in een zo vroeg mogelijk stadium nodig. Door uw situatie goed te begrijpen, kunnen wij vaak oplossingen aanreiken waar men nog niet eerder aan heeft gedacht. Oplossingen die bijvoorbeeld leiden tot duidelijke en eenvoudigere huisstijlbewaking, bestelgemak en lagere kosten. Als wij uw wensen en organisatie doorgronden, kunnen we het beste maatwerkadvies geven. Dit advies, van voorbereiding tot nazorg, noemen wij advies en consultancy. 

Van de tekentafel naar de praktijk 

Door de jaren heen zien wij hoe huisstijlen op voertuigen, decoraties in gebouwen en op andere objecten zich ontwikkelen. Een steeds belangrijkere rol is weggelegd voor architecten, designbureaus en stylisten. Ons advies komt onder andere aan de orde bij de vertaling van deze designs naar de praktijk. Een bureau kan een voorstel voor de huisstijl op een voertuig doen, terwijl in uw wagenpark verschillende typen voertuigen rijden – nu of in de toekomst. Het is dan onze taak om uw huisstijl consequent door te voeren, waarbij standaardisatie de sleutel vormt. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar zorgt ook voor uniformiteit. Het is onze uitdaging om bij een gevarieerd wagenpark de huisstijl up-to-date te houden en voorraden op peil te houden. Zo spelen wij snel in op bijvoorbeeld uitbreiding van het wagenpark en tijdige levering bij schadeherstel.  

Advies en consultancy gaat ook over nazorg. Wij nemen u bijvoorbeeld op voorhand mee in het traject bij schadeherstel, door voor u een online portal in te richten waar schadeherstellers direct met ons in contact staan als er nieuwe stickers nodig zijn. Maar ook bij vraagstukken buiten onze core business denken wij graag mee en kunnen wij contacten uit ons netwerk aanreiken.  

 

Bussen, treinen, vliegtuigen en gebouwen 

De experts van Omnimark komen uit verschillende branches: van de mobiliteitswereld en de openbaar vervoersector tot de treinenmarkt en de wereld van vliegtuigen. Daar hebben we bewust voor gekozen, want onze klanten bevinden zich ook in deze sectoren. Het voordeel voor u is dat we uw branche kennen en uw taal spreken. Als wij een gebied betreden waar wij van vinden dat daar expertise van anderen bij nodig is, dan zoeken wij die voor u op. Ons advies is altijd op maat en gericht op branchespecifieke zaken zoals graffiti-aanpak, kostenbeheersing, logistiek en strikte veiligheidseisen. Wij begrijpen het vakgebied waarin u opereert. 

Dit geldt natuurlijk ook voor gebouwen en andere objecten. Zeker bij bestickering waarbij géén standaardisatie mogelijk is, vereist dat scherpzinnig meedenken van onze zijde. Denk aan het bestickeren van een kantoorpand aan de binnen- of buitenkant. Er ligt wel een ontwerp, maar de werkelijkheid kan afwijken ten opzichte van de tekeningen. We moeten dan nauwkeurig inmeten en voorbereiden, maar in het werk soms improviseren, zodanig dat uw huisstijl en boodschap hetzelfde blijven maar passend binnen de situatie op locatie. Onze vakmensen hebben de kennis en ervaring om daarop te anticiperen, waarbij tijdige oplevering binnen het gegeven budget de opdracht is.  

Bij stickerleveringen op producten en kleinere objecten spreken wij van productmarking of technische labels. Advies start vaak met de juiste folie- en lijmkeuze voor een specifieke ondergrond. Ook lange levensduur en dus UV-lichtbestendigheid horen daarbij.  Verder is het vooral de vraag hoe we uw boodschap de juiste attentiewaarde geven. Hebben de stickers een decoratieve toepassing of een functionele? In dat laatste geval gaan wij ook in op de samenstelling van de teksten. Dit noemen we typografisch redigeren: u bepaalt de inhoud of de boodschap, wij ontwerpen de uitstraling van de sticker. Hierbij letten wij op zowel huisstijl als de juiste typografische weergave en optimale leesbaarheid en herkenning.