Prototypes

Uniformiteit in de huisstijl leidt tot een professioneel imago en optimale merkbeleving. Om dit te borgen, werken wij aan de hand van prototypes. Dit zijn proefvoertuigen met uw belettering, die we voordat we écht aan de slag gaan ter akkoord aan u voorleggen. 

Eerst uw akkoord, dan aan de slag 

Onze relaties hechten waarde aan een wagenpark waarbij alle voertuigen er herkenbaar en uniform uitzien. Het positioneren van de stickers is handwerk en vereist eenduidige instructie, zodat er geen verschillen ontstaan. Wij werken daarom met een prototype of Proof of Concept. Nadat we met u het ontwerp in 2d hebben bepaald, bestickeren we een voertuig en leggen we het visueel resultaat (3d) aan u voor. Details aan voertuigen, zoals de bolling van een wielkast, een handgreep of een typeplaatje, kan je niet altijd in een tekening vangen. Met het prototype maken we dus de vertaalslag van 2d naar 3d. Pas als u het prototype heeft gezien en akkoord heeft bevonden, zetten we de volgende stap. 

Meedenken over bestickering van uw vervoersmiddelen

Absolute uniformiteit 

Deze stap bestaat uit het in detail vastleggen van het prototype. Met foto’s en maatreferenties registreren we hoe de stickers zijn aangebracht. Al onze monteurs die vervolgens voertuigen voor u beletteren, gebruiken dit als basis. Deze documentatie werkt ook effectief bij schadeherstel aan de belettering. Het resultaat is dat u zeker bent van absolute uniformiteit. Dit draagt bij aan de beeldvorming van uw organisatie als professioneel en herkenbaar. Met deze werkwijze zijn wij uniek in de markt. 

Expertise