Omnimark behaalt ISO 9001:2015

april 2019 Wij zijn verheugd u te melden dat Omnimark heeft gekozen om een managementsysteem te ontwikkelen volgens ISO 9001:2015, om aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en leveranciers alsmede de wetgeving te voldoen.

Omnimark behaalt ISO 9001:2015 certificaat

Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en leveranciers alsmede wetgeving te voldoen heeft Omnimark gekozen om een managementsysteem te ontwikkelen volgens ISO 9001:2015. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

 

ISO 9001:2015 staat voor kwaliteit

Om dit management systeem doeltreffend te laten zijn committeerd iedereen binnen Omnimark zich aan de eisen. Deze kwaliteitsmaatregelen zullen regelmatig worden gecommuniceerd. De effectiviteit wordt jaarlijks getoetst en geëvalueerd. Deze resultaten worden gedeeld met de medewerkers. U leest hier meer over in ons kwaliteitsbeleid.